Homepage
 
קישורים
 
 
 
רשות התאגידים - רשם העמותות
באתר נמצאים הנחיות הרשם, חוברת ניהול תקין וכן טפסים רלוונטיים
 
 
 
רשות התאגידים - רשם ההקדשות                                              
באתר נמצאים הנחיות הרשם, חוברת ניהול תקין וכן טפסים רלוונטיים
 
 
החשב הכללי - תמיכות בעמותות
ריכוז של התמיכות לעמותות וביצוען
 
האגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה - השולחן העגול התלת-מגזרי
מעקב אחר השולחן העגול התלת-מגזרי וכל המסמכים הנלווים לו 
 
הכנסת: נוסח הצעות חוק ממשלתיות ופרטיות
 
הכנסת: סדר יום שבועי של ישיבות ועדות הכנסת
 
הכנסת: סדר יום של המליאה
 
משרד המשפטים - רשומות
הפרסום הרשמי של מדינת ישראל, כאן תמצאו כל החלטה פורמלית של הממשלה והכנסת בנושאים שונים 


על המשרד | מאמרים ופרסומים | פסיקה וחקיקה | קישורים | חדשות | צור קשר |