עדכון חשוב למנהלי עמותות – נותרו פחות מארבעה חודשים לקבלת אישור ניהול תקין לשנת 2020.

שינוי מדיניות שפרסם לאחרונה רשם העמותות בעניין מתן אישור ניהול תקין: האישור לשנת 2020 יינתן אך ורק לעמותות שישלימו את הגשת המסמכים עד חודש יוני!

כידוע, כל עמותה (או תאגיד אחר ללא כוונת רווח, כגון הקדש או חברה לתועלת הציבור) המבקשת להיתמך בכספי ממשלה, או להתמודד במכרז ממשלתי או מכרז של השלטון המקומי, או אפילו להיכנס למיזם משותף עם גוף כזה, חייבת לקבל אישור ניהול תקין מרשם העמותות כתנאי לכך. לאחרונה פרסם רשם העמותות הודעה על שינוי במדיניותו בעניין מתן האישור, אשר מגבילה את המועד האחרון להגשת מסמכים. לשינוי זה עלולות להיות השלכות קריטיות על עמותות שטרם קיבלו את האישור לשנת 2020, וזוהי קריאת השכמה “לשים גז” ולהגיש את כל המסמכים הדרושים לשם קבלת אישור ניהול תקין באופן דחוף.

לפי המדיניות החדשה של רשם העמותות, לא תטופל בקשה לקבלת אישור ניהול תקין, כאשר המסמכים והדיווחים הנלווים לה, הוגשו באיחור של למעלה משנה מהמועד הקבוע בחוק. מכיוון שהמועד הקבוע בחוק הוא סוף חודש יוני של השנה הקודמת לשנה עבורה מבוקש האישור, משמעות הדבר היא שעל עמותה המבקשת אישור ניהול תקין לשנת 2020 להשלים את הליך ההגשה במלואו עד סוף חודש יוני 2020.

לשם דוגמא, במצב הקודם עמותה שהגישה מסמכים אפילו בחודש דצמבר 2019 היתה יכולה לקבל גם ביום האחרון של השנה אישור ניהול תקין לשנת 2019. על-פי המדיניות החדשה, החל משנת 2020 בקשה שהוגשה לקבלת אישור ניהול תקין לשנת 2020 במועד המאוחר מה-30 לחודש יוני שנה זו – פשוט לא תטופל.

במאמר מוסגר נציין כי עמותה שאינה מחזיקה היום באישור ניהול תקין לשנת 2020, עלולה להימצא כבר כעת בבעיה מול המשרד הממשלתי ממנו היא מבקשת לקבל כספי תמיכה. רוב המשרדים מגבילים את המועד להמצאת האישור עד ל-28 לחודש פברואר בשנה לה מבוקשת התמיכה לכל המאוחר. במקרים מסוימים מתאפשר דיון מיוחד בוועדת חריגים אם הוגש האישור באיחור. אך גם אז יאושר איחור קצר בלבד (כך, במשרד הספורט למשל ידונו באופן חריג בהגשה שהתעכבה עד ה-15 לחודש מרס). עמותה שלא תחזיק באישור ניהול תקין במועד זה – לא תזכה לתמיכה. יתרה מזאת, גם במקרה של מתן התמיכה לאחר איחור בקבלת האישור, המשרדים נוטים לקזז מסכום התמיכה סכום יחסי מתחילת השנה ועד ליום קבלת האישור.

לאור האמור, המלצתנו לעמותות שטרם קיבלו אישור ניהול תקין לשנת 2020 – יש למהר ולהשלים את ההליך באופן דחוף. למי ש”יירדם בשמירה” צפוי להיגרם נזק כלכלי משמעותי.

1 תגובות
  • פורסם על ידי אסף סיון - לקח טוב למען קידום החינוך November 30, 2020 at 6:42 pm

    שלום וברכה אכן , אנו הגשנו את הבקשה מאוחר... הרשם לא מוכן לחרוג מהמדיניות, הסיבות לא מוצדקות לטעמו יש לנו מוסדות חינוך(גנים) ואנו מתנהלים כבר כמעט שנה שלמה ללא תקציב, אנו חייבים לקבל אישור ניהול תקין ל-2020 כדי לקבל תקציב משרד החינוך עבור שנה זו ביקשנו והתחננו פעם אחר פעם... אם נראה לכם שתוכלו לעזור נשמח אם תצרו קשר

    תגובה

השאר תגובה