·

בעקבות הקורונה: מקדמות והקלות נוספות לעמותות וחל"צ

על מתן מקדמות לעמותות וחל"צ על חשבון כספי תמיכה המגיעים להן, והקלות נוספות מהחשב הכללי ומרשות התאגידים

ימים לא קלים עוברים על כולנו, ובמיוחד על מנהלי העמותות והארגונים החברתיים. ריכזנו כאן עבורכם מידע חדש שיכול לסייע בתקופה זו. נמשיך לעדכן, ולעמוד לצידכם בכל שאלה ובעיה.

החשב הכללי במשרד האוצר מאשר מקדמות על חשבון כספי תמיכה המגיעים למוסדות ציבור, ומעמיד ערבות מדינה לצורך קבלת הלוואות למלכ"רים:

  • קבלת מקדמה: ניתן לפנות אל ועדת החריגים המיוחדת לתמיכות, בבקשה לקבל מקדמה על חשבון כספי תמיכות המגיעות למוסדות ציבור הנתמכים מתקציב המדינה בתחומים רחבים.

פרטים נוספים באתר התמיכות: http://www.tmichot.gov.il

  • ערבות מדינה להלוואה: ניתן לקבל הלוואות בערבות מדינה באמצעות "הקרן להלוואות בערבות מדינה", כשהערבות עד לגובה של 85% מגובה ההלוואה, מה שמאפשר תנאים נוחים יותר להלוואה. בקרן יש מסלול מיוחד להתמודדות עם השפעת נגיף הקורונה, וכן מסלול מיוחד לעמותות המעניקות שירותים לממשלה בתחומי בריאות, חינוך ורווחה, ללא צורך בהעמדת ערבות אישית או ערבות צד ג', ותנאים מיטיבים נוספים.

פרטים נוספים באתר הקרן: https://govextra.gov.il/mof-gloans

החשב הכללי ורשות התאגידים הודיעו על מספר הקלות בהליכי פיקוח ואכיפה על עמותות וחברות לתועלת הציבור לרגל המצב:

  • למוסדות ציבור שמחזור פעילותם נפגע כתוצאה מהמצב, תאושר חריגה משיעור המרבי להוצאות הנהלה וכלליות ומשיעור הגרעון המרבי המותרים בנוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור. נוסח מתוקן של הנוהל יפורסם בהמשך.
  • החשב הכללי הקפיא את הביקורות שהוא עורך במוסדות ציבור הנתמכים מתקציב המדינה. ניתנה אורכה להגשת מסמכים, הופסקו הביקורות במשרדים, ולא ייפתחו הליכי ביקורת חדשים.
  • גם רשות התאגידים לא תפתח בהליכי פיקוח וביקורת חדשים בעניין עמותות וחל"צ, וזאת עד למועד חזרה להתנהלות שגרתית של המשק. רשות התאגידים לא תקיים ביקורות במשרדי עמותות וחל"צ עד למועד חדש שייקבע. עמותות וחל"צ שנדרשו למסור מידע, הבהרות ומסמכים לרשות התאגידים או לביקורת מטעמה, זכאיות לארכה גורפת בת 45 ימים להגשתם (אין צורך להגיש בקשה פרטנית לדחייה).
  • עמותות וחל"צ המצויות בתכנית לתיקון ליקויים עם גורם מלווה ימשיכו בה בהתאם להוראות התוכנית. יחד עם זאת, הגורמים המלווים הונחו לקחת בחשבון את הצרכים המיוחדים הנובעים ממצב החירום, וכל פניה תישקל לגופה.
  • הליכי מחיקה שיזמה רשות התאגידים בחודשים האחרונים באלפי עמותות מוקפאים עד להודעה חדשה (אם כי לא בוטלו, ועדיין עומדים בתוקפם).
  • הגשת טפסים מקוונים שעמותות וחל"צ נדרשו ברגיל לבצע גם באופן ידני (המדובר במסמכים מקוונים שמולאו באופן שאינו מזוהה, כלומר שלא באמצעות כרטיס חכם או הזדהות חכמה), ניתן לשלוח סרוק לכתובת הדוא"ל של מוקד הרשם: moked-amutot@justice.gov.il . לאחר חזרה לשגרה, ידרוש הרשם קבלת המסמכים האמורים בגרסתם המקורית.

לעניין זה מומלץ לכתחילה להגיש את המסמכים באופן מזוהה, כך שנתונים נקלטים מיידית אצל הרשם ואין צורך בהגשה נוספת.

מאמרים

דרך מקורית ללמד ילדים שפה נוספת

בקליפורניה יש בתי ספר דו לשוניים שבהם הילדים לומדים ספרדית, סינית ואיטלקית. כשעלתה הצעה באסיפת הורים ללמוד גם עברית, המנהל נזכר שהמורה לספורט דובר את