בוגט- קידר עורכי דין

פסיקה וחקיקה

חקיקה

[embeddoc url="https://bkadv.co.il/wp-content/uploads/2019/07/חוק20העמותות20מעודכן20ליום2031.12.091.doc" download="all" viewer="microsoft" text="הורדה"]

[embeddoc url="https://bkadv.co.il/wp-content/uploads/2019/07/חוק-החברות-החלק-הדן-בחברות-לתועלת-הציבור.docx" download="all" viewer="microsoft" text="הורדה"]

[embeddoc url="https://bkadv.co.il/wp-content/uploads/2019/07/500_173.doc" download="all" viewer="microsoft" text="הורדה"]

[embeddoc url="https://bkadv.co.il/wp-content/uploads/2019/07/תקנות-העמותות-גמול-לחברי-ועד.doc" download="all" viewer="microsoft" text="הורדה"]

[embeddoc url="https://bkadv.co.il/wp-content/uploads/2019/07/תקנות-העמותות-חובת-דיווח-על-תרומות.doc" download="all" viewer="microsoft" text="הורדה"]

פסיקה - פסקי דין מרכזיים אחרים בנושאי עמותות ומגזר שלישי

[embeddoc url="https://bkadv.co.il/wp-content/uploads/2019/07/פסד-אלמנות-מחוזי-ירושלים-29.11.06.doc" download="all" viewer="microsoft" text="הורדה"]

[embeddoc url="https://bkadv.co.il/wp-content/uploads/2019/07/פסד-אלמנות-מחוזי-ירושלים-29.11.06.doc" download="all" viewer="microsoft" text="הורדה"]

[embeddoc url="https://bkadv.co.il/wp-content/uploads/2019/07/כתר-שם-טוב-נ-עוד-ירון-קידר-רשם-העמותות.docx" download="all" viewer="microsoft" text="הורדה"]

[embeddoc url="https://bkadv.co.il/wp-content/uploads/2019/07/איגוד-השחייה-נ-רשם-העמותות.doc" download="all" viewer="microsoft" text="הורדה"]

[embeddoc url="https://bkadv.co.il/wp-content/uploads/2019/07/אילה-זקס-אברמוב-לעניין-הקדש.docx" download="all" viewer="microsoft" text="הורדה"]

[embeddoc url="https://bkadv.co.il/wp-content/uploads/2019/07/בן-חורין-נ-רשמת-העמותות-לעניין-זכות-התאגדות.docx" download="all" viewer="microsoft" text="הורדה"]

[embeddoc url="https://bkadv.co.il/wp-content/uploads/2019/07/אל-שייך-ארגון-שוטרים.docx" download="all" viewer="microsoft" text="הורדה"]

[embeddoc url="https://bkadv.co.il/wp-content/uploads/2019/07/חברה-קדישא-נ-הרשם-לעניין-סמכות-פירוק-ושפיטות.docx" download="all" viewer="microsoft" text="הורדה"]

[embeddoc url="https://bkadv.co.il/wp-content/uploads/2019/07/בגצ-605203-אורבך-נ-רשם-העמותות.docx" download="all" viewer="microsoft" text="הורדה"]

[embeddoc url="https://bkadv.co.il/wp-content/uploads/2019/07/נאסר-נ-רשמת-העמותות-עא-4531-91.doc" download="all" viewer="microsoft" text="הורדה"]

[embeddoc url="https://bkadv.co.il/wp-content/uploads/2019/07/עמותת-צור-באהר-נ-הרשם-לעניין-מינוי-חוקר.docx" download="all" viewer="microsoft" text="הורדה"]

[embeddoc url="https://bkadv.co.il/wp-content/uploads/2019/07/פשר-221103-כדור-האור-נ-כונס-הנכסים-הרשמי.docx" download="all" viewer="microsoft" text="הורדה"]

פסיקה - פסקי דין בהשתתפות השותפים למשרד

[embeddoc url="https://bkadv.co.il/wp-content/uploads/2019/07/מיכל-דויד-נ-בית-הדין-הרבני-הגדול.docx" download="all" viewer="microsoft" text="הורדה"]

[embeddoc url="https://bkadv.co.il/wp-content/uploads/2019/07/ערר-1099-מתב-נ-הממונה-על-הגבלים-עסקיים.docx" download="all" viewer="microsoft" text="הורדה"]

[embeddoc url="https://bkadv.co.il/wp-content/uploads/2019/07/בגצ-654697-עמית-נ-ראש-עיריית-נס-ציונה.docx" download="all" viewer="microsoft" text="הורדה"]

[embeddoc url="https://bkadv.co.il/wp-content/uploads/2019/07/הע-357400-הפדרציה-הישראלית-נ-הממונה-על-הגבלים-עסקיים.docx" download="all" viewer="microsoft" text="הורדה"]

[embeddoc url="https://bkadv.co.il/wp-content/uploads/2019/07/בגצ-697198-פריצקי-נ-ממשלת-ישרל.docx" download="all" viewer="microsoft" text="הורדה"]