בן או בת? הילדים מחליטים בקייטנה מי הם

בקייטנה בקליפורניה שאלו את הילדים באיזה מין הם רוצים שיפנו אליהם ובבתי הספר ביטלו את מבחני הכושר כדי למנוע אפליה ביחס לילדים שאינם מגדירים את עצמם כבנים או בנות. עו"ד אריאל כהאן חושב שיש לנו מה ללמוד על רגישות יתר. טור אישי בשנה הראשונה לשהותנו בארה"ב הילדים למדו בבית ספר יהודי. לצד בית הספר היה […]